Meme kitleleri ve meme kanseri ameliyatı

Meme Kanseri

Meme kanseri kadınlarda görülen en sık kanserdir. Her 8 kadından 1’inde hayatının bir döneminde meme kanseri gelişeceği düşünülmektedir. Ülkemizde meme kanseri sıklığı 100.000’de 35’dir. 40-55 yaş arasında kanserden ölümlerin 1. sıradaki nedenidir. Erken evrede yakalanırsa tedavi şansı yüksektir.

Bu nedenle aşağıda öncelikle meme kanseri ile ilgili bilgiler bulacaksınız, daha aşağıda ise diğer meme hastalıklarına değinilecektir.  Meme kanseri, %70-80 hastada ağrsız kitle ile bulgu verir.

Meme kanseri belirtisi olabilecek durumlar:

  • Memede veya koltuk altında ele gelen kitle

40 yaş üstü kadında saptanan kitle, aksi ispat edilene dek kanser olarak kabul edilmelidir. Memenin kötü huylu kitleleri ağrısız, sert, düzensiz sınırlı, cilt ve dern tabakalara yapışık olma eğilimindedir. Memede yeni saptanan her kitlenin mutlaka genel cerrahi uzmanı tarafından değerlendirilmesi gerekir.

  • Meme başında çekilme (Retraksiyon)

Özellikle meme başı arkasındaki kitleler deri ve meme başı çekilmesi ile bulgu verebilirler. Meme kanseri dışındaki bazı durumlarda da görülebilir.

  • Kızarıklık, deride ödem (Peu d’orange)

Meme kanserinde kızarıklık tümörün hemen üzerindeki ciltte veya meme derisinde geniş alanda yaygın şekilde olabilir.Meme derisi gergin ve parlaktır. Meme derisinde ödem, lenf akımının tıkanmasına bağlı gelişir. Bazı meme kanseri vakalarında kitle hissedilmeden, sadece bu bulgu saptanabilir.

  • Meme Derisinde Kitle ve yara oluşumu

Meme kötü huylu tümörleri deride beslenme bozukluğunu takiben deride yaralar oluşturabilir

  • Meme Başı Akıntısı

Meme başı akıntısı kitle ve ağrıdan sonra en sık 3.yakınmadır. İyi huylu meme hastalıklarının %10-50 sinde mevcuttur. Meme başı akıntısı, iyi huylu ve kötü huylu olarak ikiye ayrılabilir. İyi huylu akıntıda, meme başının uyarılması veya sıkılması ile olan akıntılardır. Genellikle iki taraflıdır. Beyaz, sarı, yeşil renkli olabilir. Hastalık bulgusu olan akıntı türünde ise tek taraflı ve kendiliğinden olur. Berrak veya kanlı olabilir. Artmış meme kanseri riski ile ilişkilidir. Yinede ayrım için klinik değerlendirme şarttır.
Meme kanserinde kitle olmaksızın akıntı şeklinde bulgu verebileceği akılda tutulmalıdır. Kitle ile birlikte kanlı meme başı akıntısı, kanser açısından uyarıcı olmalıdır. Her Meme Başı Akıntısı ciddiye alınmalıdır. Mutlaka genel cerrahi muayenesi olunmalı ve gerekli tetkikler yapılmalıdır.

  • Memede ağrı (Mastalji)

Kitle dışı bir çok sebeple de oluşabilir. Çok sık karşılaşılan bir yakınmadır. 50 yaş altı kadınların %70’inde mevcuttur. 30lu yaşlarda adet dönemlerine bağlı olarak gelişebilir. 40lı yaşlarda daha çok tek memede olmak üzere görülebilir ve çoğu zaman kendiliğinden geriler.

Erken Tanı

Meme kanserinde ölüm oranını düşürmek ve kaliteli yaşam elde etmenin en etkin yolu erken tanı ve tedavidir.
20-39 yaş aralığında aylık kendi kendine meme muayenesi yapılması ve yılda 1 kez uzman doktor muayenesi ve gerekli görülmesi halinde görüntüleme tetkikleri yapılması uygundur.
40 yaşın üstündeki hastalarda aylık kendi kendine meme muayenesi, yılda 1 kez uzman doktor muayenesi, yılda 1 kez mamografi çekilmesi; gereği halinde ek tetkiklerin yapılması uygundur.
Kendi kendine meme muyenesi adet gören kadınlarda adet başlangıcınden sonraki 5-7 gün, adet görmeyen kadınlarda her ayın belli günü yapılmalıdır.

Meme görüntülemeleri (filmler)

Mamografi en temel yöntemdir. Mamografide verilen radyasyon dozu çok düşüktür ve sağladığı yarar ,zarara oranla daha fazladır.

Meme ultrasonografisi, genç kadınlarda ilk inceleme yöntemi olarak ya da mamografiye ek olarak kullanılır.

Meme MR’ı, daha ileri görüntüleme amacıyla kullanılır.

Biyopsi

Muayene ve görüntülemeler sonucu memede şüpheli bulgular saptandığı zaman tanı koymak için iğne biyopsisi ya da açık biyopsi yapmak ya da ameliyatla o bölgeyi çıkarmak gerekir.

Meme Kanserinde Cerrahi Tedavi

Güncel cerrahi tedavide etkilenen organın bir kısmı veya tamamı çıkarılır ve gerekli olması halinde  koltukaltı lenf nodu temizliği yapılır. Ameliyat genel anestezi altında yapılır. Meme kanseri ameliyatları ortalama 2 saat kadar sürer.

Memenin tamamının mı yoksa sadece hastalıklı kısmın mı çıkarılacağına hasta ve hekim birlikte karar verirler. Eğer hastalıpın evresi ve diğer etmenler (memenin büyüklüğü, genetik durumu vs.) uygun ise, hastaya meme koruyucu cerrahi yani memenin sadece bir kısmının çıkarılması seçeneğinin olduğu bildirilir. Hastanın talebine göre ameliyata karar verilir.

Meme ameliyatından sonra ne zaman iyileşirim, ne zaman taburcu olunur, ne zaman işe başlanır, ?

Meme ameliyatlarından sonra çoğu hasta 2-3 gün içinde taburcu olmaktadır. Ameliyat yerine konulan drenlerden (hortum) gelen akıntı miktarına göre bu süre bazen 4-5 gün olabilir. Ameliyattan 10 gün sonra hastalar genellikle işlerine başlayabilirler.

Diğer meme hastalıkları belirtileri:

  • Galaktore

Meme başından süt gelmesidir. Normal ve anormal olduğu durumlar vardır. Prolaktinoma, Primer hipotiroidism, siroz, bazı ilaçlar galaktore yapabilir. Tanımlanmamış gebelik, travma, cerrahi girişim ve aşırı egzersizlerden sonra da normal olarak görülebilir

Memenin genellikle iyi huylu olan hastalıkları

Meme hastalıklarının %70’ini oluştururlar. Malignite riski taşımasalar bile kanser ile karışabilecekleri için önemsenmelidirler.

  • Fibrokistik Değişiklikler

Memenin en sık rastlanan lezyonudur.  Belli durumlar dışında genellikle kanser riski taşımazlar ancak kompleks yapıdaki kistlerin iyi değerlendirilmesi gerekirse biyopsi ile emin olunması gerekir.
Kanser ihtimali düşünülmüyor ise, iyi bir klinik muayene ile yaşa ve şikayetlere yönelik uygun görüntüleme dışında ek tedavi gerektirmez.

  • Memenin İltihabi Hastalıkları

Genel anlamda mastit memenin inflamasyonudur. Memede kızarıklık, ateş, halsizlik, vücut ağrısı, ve hassasiyet gibi belirtiler verir. Mastit, kanser riskini artırmasa da inflamatuvar meme kanseri ile karışabilir. Muayene ve tetkikler sonrası tedavide antibiyotik ve apsenin boşaltılması yanında kanserin dışlanması için biyopsi de gerebilir. Tüm bunlar hastanın ve hastalığın özelliklerine göre gerekebilir ya da gerekmeyebilir.

Granülomatöz mastit memenin enfeksiyon dışı bir inflamasyonudur.  Muayene ve görüntülemelerde meme kanserine benzeyen bir durumdur. Kabul görmüş yegane tedavi cerrahi ve/veya steroid tedavisidir. Apse varlığında drenaj ve antibiyotik tedavisi gerektirir.

  • Duktal Ektazi

50-60 yaş, çok doğum yapmışlarda görülür. Meme başı etrafında kitle, deride çekilme, adet ile ilişkisiz ağrı ve meme başından peynirimsi akıntı, meme başına doğru ışınsal uzanan kalın bakır tel görünümlü geniş kanallar şeklinde bulgu verebileceği gibi hiçbir bulgu da vermeyebilir.

  • Fibroadenom

Fibrokistik hastalıktan sonra en sık görülen benign meme hastalığıdır. 30-35 yaş altı kadınlarda en sık rastlanan meme kitleleridir .Olguların %10-20’si birden fazla sayıdadır. Genelikle boyutu 2 cm’e kadar ulaşan, iyi sınırlı, hareketli ve kauçuk kıvamında kitleler şeklinde görülür. Hormon etkisinde olduklarından menopoz sonrası geriler. İzlemde büyüyen kitleler veya kanser kuşkusu taşıyan olgularda biyopsi önerilir. Kompleks fibroadenomların meme kanser riskinde minimal artış yaptığı kabul edilmektedir.

  • İntraduktal Papillom

Iyi huylu papillomlarda şikayet genellikle meme başı akıntısıdır. Daha sıklıkla 40-55 yaş arasında görülürler. Papilomatozis (çok sayıda olması) daha genç yaşta, ancak daha nadir görülen bir alt tipi olup, kanser gelişim riski daha yüksektir. Jüvenil papillomatozis ise 20-30 yaş hastalarda kitleler şeklinde kliniğe yansır. Olguların %25-58’inde ailede meme kanseri vardır.

Diyarbakırda merkezimizde meme kanseri ameliyatları yapılmaktadır.

Sorularınız için; Whatsapp: 0 541 124 56 00 | instagram: (dr.muhsin_elci) ile iletişime geçebilirsiniz. Buraya tıklarak randevu oluşturabilirsiniz.

Sağlık dolu günler dileriz.