Showing: 1 - 6 of 6 RESULTS

Meme koruyucu cerrahi

Meme koruyucu cerrahi Meme kanserleri için son zamanlarda yaygın olarak kullanılan bir ameliyat yöntemidir. Memenin büyük bir kesiminin yerinde bırakılarak kanserli bölgenin ve etrafındaki bir …